Kısa Çalışma Ödeneği sonrası Ne Olacak Çevrimiçi Seminer Programı, 6 Nisan 2021